Skybrudsparken, 2013‑15, ved Høje Gladsaxe Vej er et landskabstræk i Gladsaxe skabt som følge af et regnvandsprojekt i Gladsaxe Kommune. Parken består af to forskellige områder, idrætsområdet og den enestående vandledningssti, der skal separere og forsinke regnvand fra tage og pladser, udformet af Bisgaard Landskabsarkitekter. Dæmninger danner et sammenhængende forløb med ca. 10 meters højdefald. Forløbet har tre temaer: øverst enge med græsklædte diger, i midten kaskader med kar af egetræ og nederst slette med stensatte brinker, som skyder sig ud mellem vejens tilkørselsramper. En ny supercykelsti er anlagt langs en række beplantede damme.

Videre læsning

Læs mere om Gladsaxes arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur