Ved optagelse i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab var der tradition for, at det nye medlem skænkede en flot bemalet skydeskive. Her ses skydeskiven, der er skænket af tømrermester Harald Albert Heinerrik Julius Dobel. Den er malet af Christian Rosenberg og viser, hvordan selve skydningen fandt sted, efter en træfugl var opsat på en høj stang. Senere brugte man horisontal skydning.
.

Skydebanehaven er en park i Vesterbro-Kongens Enghave i København.

Den selskabelige forening Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab flyttede i midten af 1700-tallet til Vesterbro, hvor foreningen i 1780’erne opførte en anseelig gildebygning på Vesterbrogade, tegnet af Henrich Brandemann i et klassicistisk formsprog. Bygningen, der er en af de få tilbageværende fra 1700-tallet i bydelen, rummede senere Københavns Bymuseum (nu Københavns Museum) frem til 2015. Under opførelsen af Istedgade lykkedes det i en årrække skydebrødrene at forhindre, at denne gade blev anlagt hen over deres skydebane. Men i 1886 eksproprierede Københavns Borgerrepræsentation et stykke af deres grund, så Istedgade endelig kunne føres igennem. Skydebrødrene fik 10.000 kr. i erstatning, og i 1887 opførte de en høj skydemur med Ludvig Knudsen som arkitekt. Muren, som er i sengotisk borgstil, udgør afslutningen på skydebanens grund mod Istedgade. I 1948 forlod Skydeselskabet Vesterbro og flyttede fugleskydningen ud til det nyindkøbte landsted Sølyst ved Klampenborg. Samme år købte kommunen en stor del af Skydebanehaven og indrettede den i 1949 til en offentlig park med legeplads.

Legepladsen i Skydebanehaven, der ligger for enden af Skydebanegade, åbnede i 1947. Den er en af Københavns Kommunes bemandede legepladser, og der er i hverdagen pædagogisk personale til stede i dagtimerne. Bydelens børnefamilier benytter sig af legepladsen og den tilhørende have alle ugens dage.

.

Videre læsning

Læs mere om Vesterbro-Kongens Enghaves arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur