Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322562
Sted- og lokalitetsnummer
030308-137
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skyttebro. Broen, der er opført af groft tilhugne kampestensblokke, består af 2 ca. 6,25 m lange gennemløb, hvorover er lagt udkløvede granitstensplanker. Midterpillen, der adskiller de to gennemløb, er ca. 1,25 m bred. Det østlige gennemløb er ca. 1,5 m bredt og rørlagt, medens det vestlige gennemløb er ca. 1,40 m bredt, og dets frie højde over åløbets bund er ca. 1,30 m. På den asfalterede vejbane, som fører over broen, står i nord 2 afmærkningssten og ved det sydøstlige hjørne 1 vejafmærkningssten. Bredden af den samlede brokon- struktion samt de 3 vejafmærkningssten, hvorimod den asfal- terede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Broen fører Soderupvejen, bivej nr. 2 i Hvalsø kommune, over Tadrebækken. Kirke Hvalsø s.: se under Kirke Såby (skyttebro). Soderup s.: se under Kirke Såby (skyttebro).

Undersøgelseshistorie

1977
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBroen, der er opført af groft tilhugne kampestensblokke, består af 2 ca. 6,25 m lange gennemløb, hvorover er lagt udkløvede granitstensplanker. Midterpillen, der adskiller de to gennemløb er ca. 1,25 m bred. Det østlige gennemløb er ca. 1,5 m bredt og rørlagt, medens det vestlige gennemløb er ca. 1,40 m bredt, og dets frie højde over åløbets bund er ca. 1,30 m. På den asfalterede vejbane, som fører over broen, står i nord 2 afmærkningssten og ved det sydøstlige hjørne 1 vejafmærkningssten. Bredden af den samlede brokonstruktion samt de 3 vejafmærkningssten, hvorimod den asfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen.
1977
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkyttebro. Bro som beskrevet på kartotekskort, med bevoksning i siderne (langs åen) af græs, træ og buske. Landevej fører over broen, placeret i ådal over Elverdams Å/Tadrebæk, lavt i terrænet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links