Med næbbet fuldt af insekter er en bjergvipstjert på vej tilbage til reden og de evigsultne unger.
.

Fra en åbning i skovkanten er der udsigt over Slåensø, hvis blanke vandoverflade spejler himlen og den tætte, omkringliggende skov. Man kunne let forledes til at tro, at det er busken slåen, som har givet navn til søen. Oprindelig hed søen dog Slauen Søe efter det oldnordiske Slagna, som betyder »at springe ud«. Slåensø har derfor ikke navn efter den tornede busk, men i stedet efter de okkerholdige kilder, der udspringer på søens sydside.

.

Den ca. 20 ha store Slåensø ligger omgivet af stejle, skovklædte skrænter i Sønderskov i Silkeborgskovene lige syd for Borre Sø, der er en del af Silkeborgsøerne. Med en gennemsnitsdybde på 7,3 m og en størstedybde på 11,5 m er søen ret dyb. Den har ingen overjordiske tilløb, men modtager i stedet vand fra kilder i søbunden og væld langs bredderne. I nordvest har Slåensø afløb til Borre Sø via Millingbæk. Her er søen opstemmet, så den ligger 4 m højere end Borre Sø. Det øgede fald i Millingbæk har været udnyttet til en vandmølle, som har drevet både en benmølle, en træskofabrik og et savværk; sidstnævnte fungerede desuden som sommerrestaurant, indtil den nedbrændte i 1951.

Slåensø er meget klarvandet, hvilket gør det muligt for vandplanterne at vokse helt ud til søens dybeste dele. Undervandsvegetationen er meget artsrig og tæller bl.a. strandbo, akstusindblad, slank blærerod og 11 arter af vandaks. Dertil kommer flydebladsplanter som gul åkande og hvid nøkkerose.

Guldsmede er talrige ved søen i sommerhalvåret, og ud over en rækkealmindelige arter omfatter de også sjældenheder som spidsplettet libel og fjerbenet vandnymfe. På vandoverfladen kan man desuden se både sø- og åskøjteløber, mens stor rovedderkop går på jagt i vandkanten.

I forsommeren svømmer løjer op i Millingbæk i tusindvis for at gyde. Milling er det lokale navn for den lille fisk, som således har lagt navn til bækken. Derudover huser søen bl.a. gedde, skalle, brasen, aborre og knude samt en bestand af søørred.

Der er iagttaget mere end 60 forskellige fuglearter ved søen. Ynglefuglene omfatter bl.a. isfugl og bjergvipstjert, mens den livlige vandstær gæster Millingbæk om vinteren.

Slåensø og dens omgivelser indgår i habitatområdet Silkeborgskovene.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande