Geologisk tidslinje over Slagelse Kommune.

.

Aflejringer ældre end istiderne består i den nordlige del af kommunen af grønsandskalk og ler overlejret af 15‑25 m kalkholdigt ler. Alle lagene er fra Sen Paleocæn. Over disse lag findes der 25‑60 m tykke lag fra istiden af moræneler og smeltevandssand og -grus.

I den sydlige del af kommunen ligger bryozokalk fra Danien under 15‑20 m tykke istidslag af moræneler og smeltevandssand og -grus, mens der længst mod syd ligger skrivekridt fra Kridttid i 30 m’s dybde. Overfladelagene i kommunen domineres af moræneler fra sidste istid, Weichsel, og enkelte steder findes områder med smeltevandsler, -sand og -grus. I klinterne ved Korsør Skov og på Omø er der op til fem lag af moræneler med mellemliggende lag af smeltevandssand og -grus, som repræsenterer fem forskellige isfremstød.

Havaflejringer fra efter istiden findes flere steder langs kysterne til Storebælt og Smålandsfarvandet samt omkring kysterne til Omø og Agersø. Ferskvandsaflejringer findes langs åer og andre vådområder. Grundvand pumpes op fra skrivekridt, bryozokalk, grønsandskalk, smeltevandssand og -grus.

Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Slagelse Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, hvor der flere steder findes aflejringer fra tidligere issøer. Mod øst er store områder dækket af et kuperet dødislandskab, mens der flere steder mod vest og syd ligger randmorænebakker, som er skubbet sammen foran isen. Alle disse landskaber blev dannet i slutningen af sidste istid. Flere steder langs kysten og ind i Frølunde Fed ligger marine aflejringer fra efter istiden.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi