Slagelse Sygehus er et af Region Sjællands fire store akutsygehuse og den største enkelte arbejdsplads i kommunen. Sygehuset åbnede i 1857 som et privat sygehus, hvor man mod betaling kunne få behandling. Den daværende Slagelse Kommune overtog sygehuset i 1893, og i 1920 blev et nyt sygehus med plads til 105 patienter indviet. I takt med at behovet for sygehusbehandlinger steg, blev der opført flere bygninger til hospitalet.

Første etape af et nyt sygehusbyggeri blev indviet i 1988, og i hhv. 2013 og 2018 blev der taget yderligere nye bygninger i brug, med bl.a. intensiv afdeling og fødeafdeling.

Ejerskabet af sygehuset skiftede mellem først Sorø Amt, senere Vestsjællands Amt og i 2007 Region Sjælland. I forbindelse med regionens sygehusplanlægning blev Slagelse et af regionens fire akutsygehuse. Det havde i 2020 ca. 2.600 ansatte og 399 sengepladser. Sygehuset er administrativt lagt sammen med Næstved og Ringsted Sygehuse. Som akutsygehus modtager Slagelse Sygehus syge patienter hele døgnet.

Ud over en stor akutafdeling har sygehuset kirurgiske og medicinske afdelinger, fødsels- og børne-unge-afdelinger samt en røntgenafdeling, der kan foretage alle slags scanninger og undersøgelser.

Desuden har sygehuset en Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling, hvor patienter får foretaget undersøgelser/behandlinger efter princippet »Samme dag under samme tag«. Region Sjællands afdeling for mikrobiologiske undersøgelser er også placeret på sygehuset, hvor der ligeledes er en stor uddannelses- og forskningsmæssig aktivitet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg