Friluftsteateret i Frederikshøj er omdannet til kælkebakke en smuk vinterdag. Friluftsteateret, som blev anlagt i en tidligere grusgrav 1932‑37, er det tidligste af ca. ti lidt forskelligt udformede amfiteatre tegnet af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. Siddepladserne består af meterbrede, græsklædte trin, der danner et 2/3 cirkelslag omkring scenen.
.

På Bjergbygade 11 er en accisebod fra 1783, af tømrermester Rasmussen i klassicistisk stil. Af ældre borgerhuse i samme stil er kun få bevaret, fx den glatpudsede og gulkalkede Brænderigård, Slotsgade 53 fra 1810.

Historicismen præger bybilledet med rød blankmur i maskinsten, skifertage og støbejernsdetaljer. Banegården (Sdr. Stationsvej 28A) kan siges at have udstukket den stilistiske retning, for DSB-arkitekten N.P. Holsøes imposante værk fra 1891‑92, nu fredet, er udformet som en treleddet bygningskrop i rundbuestil.

Den tidligere tekniske skole på Smedegade (i dag: Vestsjællands Handelshøjskolecenter) er opført 1892‑93 i to etager med Knud Larsen som arkitekt og med detaljer i formsten og cement. I Herrestræde 13‑15 stod samme arkitekt samtidig for stiftelsen Alderstrøst i schweizerstil, gul blankmur og skifertag, og i samme gades nummer 26 ligger Missionshuset Philadelphia (1893 af Christian L. Thuren). Knud Larsen stod for en lang række offentlige og private bygninger i Slagelse, og hans stil fulgte tidens tendenser. Med opførelsen af Sparekassen for Slagelse og Omegn, Bredegade 6 i 1903, var han slået om i nationalromantikken.

Den tidligere Antvorskov Højskole, Liselundvej 14A-C, er et eksempel på nationalromantikken. Det trefløjede, detaljerige og pittoreske anlæg i røde mursten, som husede Militærnægteradministrationen fra 1974 til 2007, er tegnet af Ejvind Mørch, opført i 1908 og udvidet i 1922 af Johannes Martin Olsen. Det rummer nu private boliger. Sidstnævnte arkitekt stod også for naboen Liselund Højskole (kirkesal 1918, hovedbygning 1932) i hvidpudset nyklassicisme.

Fra samme periode stammer Slagelse Sygehus’ næstældste bygning (1920), Ingemannsvej 30‑32 i nybarok stil. Arkitekterne bag var Carl Andersen og Knud Larsen. Sidstnævnte havde allerede i 1913 opført naboen, Slagelse Garnisonssygehus, Fælledvej 1, i en tilsvarende stil. Byens vigtigste monument i nybarok stil er Ting- og Arresthuset, Rytterstaldstræde 6 (1914‑16 af F.C.C. Hansen).

Af nyere bygninger bør fremhæves det funktionalistiske rådhus, Rådhuspladsen 11, fra 1963 af Johannes Knudsen Pedersen. En ombygning i 1990 har tilføjet et postmoderne indgangsparti og en ekstra etage. Antvorskov Kaserne (1969) er et modernistisk kompleks af Holger Sørensen, mens de nyere bygninger på Slagelse Sygehus (1983‑86) er i brutalisme af Dall & Lindhardtsen.

Videre læsning

Læs mere om Slagelse

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur