Slagslunde Skov er en 226 ha stor skov, som ligger lige syd for Buresø. Sammen med Ganløse Eged, Krogenlund og Uggeløse Skov udgør den resterne af et stort, sammenhængende skovareal.

Skoven domineres af løvtræer, især bøg, men rummer også bevoksninger af nåletræ som douglasgran og lærk, ligesom nogle områder er blevet tilplantet med rødgran, bl.a. efter en storm i 1981. Dertil kommer mindre områder med egebevoksninger, mens ask og rødel vokser i de fugtige lavninger.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove