Slagslunde Sprøjtehus blev opført ca. 1890. Den håndbetjente brandsprøjte, der blev betjent af fire mand og på hestevogn kørt til brandstedet, er fra samme tid. Opførelsen af sprøjtehuset skyldtes Brandpolitiloven af 1861, der gjorde brandvæsenet til en kommunal opgave. Sogneforstanderskabet skulle sørge for brandsprøjte, brandredskaber og adgang til vand, fx et gadekær. Udgiften blev betalt over skatten ud fra ejendomsværdi (der vægtede to tredjedele) og formue (en tredjedel). Slagslunde Sprøjtehus var i brug indtil ca. 1965.

Sprøjtehuset er stadig indrettet som dengang og vedligeholdes af Foreningen Slagslunde Gamle Bydel.

Slagslunde Sprøjtehus.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv