Kysten ved Sletterhage Fyr består af sten, som er eroderet ud af det bagvedliggende istidslandskab. Få hundrede meter oppe ad kysten ligger et nedlagt ralværk, hvor de mange sten tidligere blev indvundet. Sletterhage Fyr blev bygget i 1894 og har siden 2010 været brugt til udstilling om bl.a. fyrtårne, navigation og skibsfart.
.

Sletterhage Fyr på Helgenæs blev opført i 1894 under ledelse af fyringeniør J. Fleischer. Det erstattede et mindre fyr fra 1872 ca. 300 m længere mod øst. Det nye fyr var 16 m højt og lyste 16 sømil, hvilket svarer til knap 30 km.

Under Besættelsen opførte tyskerne kanonstillinger ved fyret, hvorfra de sammen med andre anlæg på Helgenæs overvågede skibstrafikken på Kattegat og indflyvning af bombefly, der kunne være på vej til Aarhus.

Fyret blev automatiseret i 1984. I årene 2005‑08 var fyret privatejet og indrettet til bolig. Siden 2009 har Naturstyrelsen ejet fyret, og Sletterhage Fyrs Venner passer stedet og dets udstillinger, bl.a. om fyrets historie. Det har siden 2010 været åbent som besøgssted med en udstilling om bl.a. fyrtårne og skibsfart.

Sletterhage Fyr.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links