Slotsbanke Høj, der almindeligvis er kendt som Smørholm Voldsted, ligger ved herregården Edelgave i Smørum Sogn. Voldstedet, der måler ca. 120 m × 70 m, ligger på en lav holm ved sydkanten af en tidligere mose. Det er opdelt i en 4,5 m høj tårnbanke, omgivet af en tør voldgrav og en ydervold mod øst, vest og nord. Syd for denne ligger den fladere ladegårdsbanke, og hele anlægget har været omgivet af en ydre voldgrav.

Der har ikke været arkæologiske udgravninger på selve borgbankerne, men 1995‑96 blev der gravet en række søgegrøfter rundt om voldstedets fod, som afdækkede en opfyldt voldgrav og udrømmede bygningsrester fra en teglbygning med et herskabeligt præg, og på voldstedets sydside blev der tillige fundet rester af en formodet brokonstruktion. Fund af bl.a. blyglaserede gulvfliser udsmykket med stjerneornamenter, der blev gjort på ladegårdsbankens vestside, må dateres til 1300-tallet. De ligner i høj grad ornamenterede gulvfliser fra de kongelige borge Gurre og Søborg samt Vor Frue Kirke i Roskilde.

Slotsbanke Høj. Der er ikke bevaret skriftlige kilder, der kan belyse borgens ældre historie. Den omtales først 1446‑47 under navnet Rompe i forbindelse med nogle stridigheder om jord. Her er det en vis Peter Sveje, der sidder på gården, muligvis som forvalter for ridder Axel Pedersen Thott. I slutningen af 1500-tallet blev stedet overtaget af kronen. Hvor længe borgen har været beboet, vides ikke.

.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Egedal Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder