Knippelsbro fra 1937 tegnet af Kaj Gottlob forbinder Slotsholmen med Christianshavn, mens havnebussen forbinder Teglholmen og Refshaleøen med bl.a. to afgange i timen i dagtimerne. De første havnebusser sejlede rutefart i havnen i år 2000. Det planlægges at forlænge havnebussens rute til Orientkaj i Nordhavn i 2021.
.

Siden middelalderen har Slotsholmen i København været hjemsted for Danmarks centraladministration. Her ligger Christiansborg Slot, der rummer de kongelige repræsentationslokaler, Statsministeriet samt Folketingets lokaler.

Slotsholmens fysiske udformning med de forhøjede kajkanter afspejler dens funktion som magtens centrum. Helt centralt er naturligvis selve Christiansborg Slot, hvis nuværende udformning er resultatet af om- og genopbygninger, men dertil kommer også en række andre bygninger. Tøjhushavnen med Proviantgården og Tøjhuset blev bygget i Christian 4.s regeringstid. Proviantgården fra 1604 vendte dengang mod orlogshavnen, den nuværende bibliotekshave. Mellem haven og havnen ligger Det Kongelige Bibliotek indviet i 1906; Det Kgl. Biblioteks Have er anlagt i 1920. Biblioteket er udbygget i flere etaper, senest med Den Sorte Diamant fra 1999. 1619-23 opførtes Børsen, et bygningsværk i nederlandsk renæssance, der fungerede som varebørs til op i 1800-tallet. Her var adgang for skibe på begge sider, idet Slotsholmsgade dengang var kanal.

Slotsholmsgade huser i dag ministerialbygninger. Kancellibygningen, kaldet Den Røde Bygning, fra 1720 er nabo til Christiansborg og huser i dag Finansministeriet. Den er tegnet af Johan Conrad Ernst i romersk barokstil. De seneste ministerialbygninger er Tjæreborg, opført i 1961‑68 ved Eske Kristensen og Thomas Havning.

Nærmest Københavns middelalderlige by ligger Thorvaldsens Museum mellem Prins Jørgens Gård og kanalen.

Videre læsning

Læs mere om Københavns bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder