Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
210240
Sted- og lokalitetsnummer
180506-30
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Slyk Bro. Slyk Bro er opført i 1857 som en teglstensbro, der i et enkelt cirkelformet buehvælv spænder over Damhus Å. Broen er 12,15 m lang, 6,17 m bred i syd og 6,13 m bred i nord. Vejbanens bredde mellem søjlerne er 5,92 m i den sydlige ende og 5,79 m i den nordlige ende. Broens facader incl. brystning i øst og vest er ens opbygget. Broens spændvidde (gennemløb) er ca. 5,75 m bredt, og den gennemsnitlige gennemsejlingshøjde er 2,3 m. Buehvælvet hviler på to fundamenter med lodrette sider ca.1,4 m over vandspejlet. Såvel brobue som facader og brystninger er muret i røde mursten af format 25 x 12 x 7 cm. Brobuen fremtræder på facaderne som et svært dobbelt stik af 60 cm tykkelse. Brofacaderne er muret i krydsforbandt. Kanten under brystningen er aftrappet med udadhældende, tyndere sten. Mellem facaden og brystningen er en muret gesims bestående af to vandretliggende skifter med en lodretstående halv sten imellem. De halve sten giver en sparrenkop-agtig udsmykning. Gesimsen er nederst afsluttet med formsten med kvart-runding. Brystningen er udformet som fire murede søjler, der er 102 cm høje med murede stykker imellem af 80 cm højde. Søjlerne består af en 43 cm høj basis (52 x 52 cm), og et skaft på 43 cm (39 x 39 cm) kronet med et nedad affaset granitstykke på 14 centimeters tykkelse. Tre granitkroner er erstattet af cementstøbte sten af samme dimensioner. Stykkerne imellem søjlerne er kronet med et profileret rulleskift. I broens nordvestlige hjørne bærer brystningen præg af en større skade, som imidlertid er omhyggeligt repareret med sten i den rigtige størrelse, men ikke med samme farve og brænding. I 1934 blev broen udvidet. Udvidelsen kan anes i brobuens underside. Den moderne asfaltvejbelægning er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links