Smørumnedre har inden for Egedal Kommunes grænser en befolkning på 9.719 og et areal på 366 ha. Byen ligger ca. 20 km nordvest fra København i et småbakket morænelandskab. Befolkningstilvæksten i 1960’erne og 70’erne skete mod nord op mod jernbanen samt øst og syd for den gamle landsby. Tværvej mod vest skiller byen fra Smørumovre, og de to nabolandsbyer med fælles kirke er ikke vokset sammen.

Det centrale Smørumnedre, 2018. Smørumnedrevej og Rendebæksvej omslutter det gamle bycentrum med gadekær og forte, der nu er omgivet af parcelhusområder. De nærmeste stationer, Kildedal og Måløv, ligger begge i Ballerup Kommune. Byens handels- og servicecenter ligger i Smørum Centret ved Boesagerskolen mod sydøst.

.

Stednavnets betydning

Navnet Smørum, tidligt delt i bebyggelserne Smørumovre og Smørumnedre, omtales første gang i *1085 som Smørhem minore (Smørumnedre) og i 1123 som Smørhem. Forleddet er substantivet smør, nok produktionsbeskrivende eller som rosende term. Efterleddet er substantivet gammeldansk hēm »bebyggelse, bygd«.

Videre læsning

Læs mere om byer i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer