Sminge Kloster er den ældste klosterstiftelse i Silkeborg Kommunes område. Øm Klosters Krønike beretter, at de munke, som d. 16. februar 1165 udgik fra Vitskøl Kloster for at stifte et nyt, i første omgang modtog en grund i Sminge (Små-enge) af Aarhusbispen Eskild. Imidlertid var Sminge »fattigt og utilstrækkeligt«, da det kun omfattede én gård og grund, og munkene opgav planerne og flyttede videre til Veng. I Sminge, hvis placering på Gudenås østre bred synes at være velegnet for et kloster, er der ikke sikre spor efter munkenes korte ophold. I stedet kendes en nedrevet sognekirke i landsbyens nordlige udkant, som blev nedlagt kort efter 1555. En 9 m bred kirkebygning med omgivende kirkegård er påvist ved mindre udgravninger på stedet.

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre