Sneumgård ligger i det flade marsklandskab mellem Esbjerg og Bramming. Øst for herregården løber Sneum Å. Sneumgård blev oprettet i begyndelsen af 1600-tallet, men blev allerede under Karl Gustavkrigene 1657‑1660 delvis brændt ned af svenskesoldater. I 1668 blev Joachim Schack ejer af Sneumgård og udvidede fæstegodset, så hovedgårdsjorden blev skattefri. Det krævede 200 tønder hartkorn fæstegods, hvis skatter godsejeren til gengæld hæftede for. Sneumgård blev i slægten Schacks eje, indtil Joachim OttoSchack- Rathlou solgte gården i 1758.

I tråd med periodens reformtanker påbegyndtes et frasalg af fæstegods i sidste halvdel af 1700-tallet, og efter at Hack Kampmann i 1784 overtog Sneumgård, blev det sidste solgt fra. I hans og sønnens tid var Sneumgård i stedet en af egnens betydeligste studegårde. 1800-tallets forskellige ejere fortsatte udstykningen af Sneumgårds jorder. I 1914 købte Ribe Amts Udstykningsforening herregården, og en række mindre ejendomme blev oprettet. Gården drives i dag af Sneumgård I/S og danner ramme om kvægavl af racen simmental.

Hovedbygningen fra 1882 er en historicistisk grundmuret rødstenslænge i én etage med halvt afvalmede gavle og en gennemgående midtrisalit i to etager. Avlsbygningerne er opført i 1830.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder