Lidt mod vest langs vejen fra den gamle Roskilde Kro stod i middelalderen et vejkors øverst på en bronzealderhøj. Det kaldes Snubbekorset og nævnes første gang i 1488, men blev ifølge lokal overlevering opført af Eskild Hemmingsen Snubbe omkring 1230. Historien kan ikke dokumenteres, men Snubbefamiliens forbindelse til egnen er veletableret.

Vejkorset er siden middelalderen blevet udskiftet flere gange. Det nuværende granitkors, udført af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen, blev rejst i 1903.

Det nuværende Snubbekors.

.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker