Ved anlæg af havekolonien Solbakken, 1935, tog G.N. Brandt udgangspunkt i det højtliggende, kuperede terræn. Havekolonien var planlagt til at være del af byens offentlige anlæg. Der var bestemmelser for husenes placering og udseende, de ensartede hække skulle have samme højde, og bag hækken plantedes et frugttræ, så vejene fremtrådte som alléer af frugttræer, én sort for hver vej. Nærmest vejene er opholdshave med hus, frugttræer og buske, derefter et dyrkbart areal til havebrug, der ligger ud til brede, fælles græsarealer. Det offentligt tilgængelige parkareal er placeret omkring fælleshus og sø.

Videre læsning

Læs mere om Landskabsarkitektur i Helsingør

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur