På egnen var der tidligere flere hollandske møller, men kun den i Solrød er bevaret, dog uden vinger. Møllen er fra 1887 og er i dag omdannet til lejligheder.
.
Befolkningsudviklingen i Solrød 1935‑2021. Solrød regnedes ikke som by 1945-60 pga. færre end 200 indbyggere. 1981‑98 var den opført under hovedstadsområdet
.
Befolkning og areal i Solrød Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). Havdrup*: En ganske lille del ligger i Roskilde Kommune, resten i Solrød Kommune. Lille Skensved**: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. Denne del i Solrød kaldtes også tidligere Navrbjerg, men er nu vokset sammen med Lille Skensved.
.

Solrød har en befolkning på 506 og et areal på 0,3 km2. Byen ligger i morænelandskabet mellem Roskildevej i vest og Køge Bugt Motorvejen i øst. Området er en del af Heden, det relativt flade morænelandskab mellem Roskilde, Køge og Taastrup. Solrød Bæk løber i en smal ådal gennem byen mellem Solrød Byvej og Den Lille Gade og udmunder i Køge Bugt. Landsbyens ældste gårde og huse ligger langs Solrød Byvej, og syd for Den Lille Gade er de suppleret med nyere huse. De senest byggede kvarterer ligger ved krydset Roskildevej-Yderholmvej.

Stednavnets betydning

Stednavnet Solrød er nævnt tidligst *1321‑23 (afskrift 1370‑80) i formen Solruth. Ældste original er dateret til 1340 og har formen Solryth. Yngre belæg er fx 1370‑80 Solruth, 1461 Solrødh, 1586 Sollerød, og matriklen 1688 har formen Solrøed. Den lokale udtale af vokalen i forleddet Sol- er kort og å-agtig. Det er derfor ikke oplagt, men dog formelt muligt, at forleddet er substantivet (himmellegemet) sol. Forleddet kan i stedet antages at være et olddansk substantiv *sol med betydningen »sump«, som i hallandsk dialekt bruges om mad, der er rørt sammen. Efterleddet er substantivet gammeldansk ruth »rydning«. Stednavnets betydning er formentlig »rydningen ved/i sumpen«.

Mere om stednavne i kommune

Solrød, 2020. Byen strækker sig vest-øst langs Solrød Byvej, hvor gårde og huse veksler med nyere byhuse. Kirkegården ved den højtliggende gulpudsede kirke er suppleret med en annekskirkegård nordøst i kortudsnittet tæt ved Køge Bugt Privatskole. På Solrød Byvej ligger byens forsamlingshus med Café Mormor og Hoppe.beer, der er et belgisk inspireret nanobryggeri. Byens tidligere mølle er ombygget til privatbolig.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer