Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Solrød Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Kommunens befolkningstal er siden 1970 steget betydeligt. Samtidig med den store tilflytning er boligpriserne blevet væsentlig højere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i Solrød Kommune blev mere end fordoblet i løbet af 1970’erne og 1980’erne, hvorefter der var en mindre kraftig stigning til 23.441 i 2021. I befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik (2020) forventes befolkningstallet at stige til 28.031 i 2045. Holder det stik, vil befolkningstallet fra 1970 til 2045 være tredoblet. Denne udvikling afviger meget fra både Region Sjælland og landet som helhed, hvor der for samme periode påregnes stigninger på hhv. 31 % og 26 %.

I gennemsnit havde kommunen i tiåret 2011‑20 en indenlandsk nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 134 om året og en nettoindvandring (både danske og udenlandske statsborgere) på 68 om året. I samme periode var der gennemsnitligt et årligt fødselsoverskud (flere fødte end døde) på 44.

Den samlede fertilitet, det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2020 på 2.208, hvilket var klart højere end i regionen (1.757) og landet (1.675) som helhed. I 2020 var førstegangsfødende gennemsnitligt 29,1 år, og førstegangsfædrene to år ældre. I 2021 var 20 % af befolkningen i kommunen over 65 år.

Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til 15‑64-årige) forventes at vokse fra 33 % til 39 % i 2045, hvilket ventes at være lavere end i både regionen og landet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Halvdelen af kommunens boliger stammer fra 1970’erne og 1980’erne, og det var således især i 1970’erne, at kommunen kom til at udgøre en egentlig forstad til København. I 2020 udgjorde parcel-/stuehuse godt halvdelen af boligmassen, mens der var 25 % etageboliger og 22 % række- og kædehuse. Hele 75 % af boligerne i kommunen er privatejede, og samtidig er andelen af almene boliger med 15 % noget lavere end landsniveauet (19 %).

Som i resten af hovedstadsområdet er boligpriserne høje sammenlignet med landsgennemsnittet. Mens den nationale gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse i 2020 var omkring 14.600 kr., lå den i Solrød Kommune på 24.200 kr. Parcelog rækkehuse blev også solgt hurtigere, idet den gennemsnitlige liggetid i 2020 var på 128 dage mod 203 dage på landsplan.

Indvandring

I Solrød Kommune udgjorde indvandrere og efterkommere i 2021 9,3 % af befolkningen mod 14,0 % på landsplan. Af de 659 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (28 %), Tyskland (10 %), Litauen (9 %) og Sverige (7 %). Af de 987 indvandrere fra ikke-vestlige lande var de største grupper fra Syrien (24 %), Afghanistan (12 %), Tyrkiet (10 %) og Iran (7 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger