Geologisk tidslinje over Solrød Kommune.

.

Langs kysten af Køge Bugt består de prækvartære aflejringer, dvs. aflejringer fra før istiderne, af hvidt skrivekridt fra Kridttid, hvis overflade ligger i ned til 25 m’s dybde. Mod vest ligger der kalksten fra Danien i 5‑10 m’s dybde. Kalkstenen kan ses i Karlstrup Kalkgrav, og tidligere var også skrivekridtet synligt i kalkgraven, men det er i dag dækket af vand. Kalklagene hælder mod vest, hvor der ligger lag af grønsandskalk fra Sen Paleocæn i 15 m’s dybde over kalkstenen.

Istidsaflejringerne består af 15‑25 m tykke lag af moræneler fra sidste istid, Weichsel, der dækker det meste af kommunen. Havaflejringer fra efter istiden findes langs kysten, mens ferskvandsaflejringer ligger langs åer og i moser som Hyllemose og Karlstrup Mose. Grundvand pumpes op fra skrivekridt, Danien kalksten, grønsandskalk og smeltevandssand og -grus.

Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Solrød Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod nord ligger en tunneldal, der også blev dannet inde under isen og i dag gennemstrømmes af Møllebæk. Langs kysten ligger marine aflejringer og flyvesand fra efter istiden.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi