De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Solrød Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunen har en kyststrækning mod Køge Bugt, hvilket dæmper temperaturudsvingene i den østlige del. Den flade topografi giver højere dagtemperaturer lidt væk fra kysten. Længst mod vest stiger terrænet med flere skyer til følge. Den østvendte beliggenhed kan give varme om sommeren og kulde om vinteren, selv om Køge Bugt afdæmper dette en del.

I januar måned er kommunen landets koldeste, og det kolde klima fortsætter i februar og marts, hvor kommunen er blandt de ti koldeste. På årsbasis ligger kommunen dog kun en smule under landsgennemsnittet.

Der falder ikke så meget nedbør, men der er flest byger lidt væk fra kysten, og højdedragene længst mod vest danner også skyer og nedbør. For året som helhed ligger kommunen en del under landsgennemsnittet. Det tørre klima sætter ikke helt spor i soltimerne, der kun ligger en smule over landsgennemsnittet. I november og december er kommunen blandt de ti solfattigste, med en del tåge og lave skyer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima