Solrød Center tæt på Solrød Strand Station er det vigtigste indkøbsområde med en bred vifte af forretninger, caféer og restauranter. Gågaderne er bl.a. kendetegnede ved de lange rækker af lindetræer. Centeret blev opført i midten af 1970’erne, hvor befolkningstallet i byen steg markant.
.
Befolkning og areal i Solrød Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). Havdrup*: En ganske lille del ligger i Roskilde Kommune, resten i Solrød Kommune. Lille Skensved**: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. Denne del i Solrød kaldtes også tidligere Navrbjerg, men er nu vokset sammen med Lille Skensved.
.
Befolkningsudviklingen i Solrød Strand 1960‑2021. Byen var 1981‑98 opført under hovedstadsområdet.
.

Solrød Strand har en befolkning på 17.002 og et areal på 6,5 km2. Byen er kommunens største med 73 % af indbyggerne. Den er en del af det ca. 40 km lange bybånd, der strækker sig langs Køge Bugt mellem København og Køge, hvoraf kommunens del langs Solrød og Jersie Strandvej udgør omkring 5 km. Terrænet er en jævn moræneflade, der ud til kysten afgrænses af et system af strandvolde. Bebyggelsen begyndte med spredte sommerhuse langs Strandvejen i årene efter 1. Verdenskrig. Efterhånden fulgte villa- og parcelhusbebyggelse med parallelle sideveje både mod øst på strandvoldene og på morænefladen vest for landevejen. De fleste sommerhuse er i dag omdannet til helårsboliger, og nye parcelhuskvarterer er anlagt mellem Køge Bugt Motorvejen og kysten. Der er stadig forretninger langs Solrød Strandvej, men kommunens vigtigste indkøbsområde er Solrød Center ved stationen. Her er supermarkeder, specialforretninger, caféer, restauranter og servicevirksomheder; mod vest ligger rådhuset, biblioteket og Solrød Gymnasium. Solrød Strandkirke ligger ud til Solrød Strandvej.

Stednavnets betydning

Stednavnet Solrød Strand, 1932 Solrød Strand, 1937 Solrød-strand, 2010 Solrød Strand er en nyere sammensætning af stednavnet Solrød med den administrative tilføjelse substantivet strand. Navnet adskiller den del af bebyggelsen, som ligger ud mod Køge Bugt, fra den øvrige bebyggelse.

Mere om stednavne i kommunen

Det centrale Solrød Strand, 2020. S-togslinjen skærer gennem området, men Solrød Byvej og Parkvej syd for kortudsnittet giver borgerne mulighed for at krydse skinnelegemet og motorvejen. Det meste af kommunens offentlige og private service samt forretningsliv er koncentreret i Solrød Center. Syd for Solrød Gymnasium ligger Solrød Idrætscenter, svømmehallen og Uglegårdsskolen. Solrød Strandkirke ses ved Mosevej og Solrød Strandvej. Fra Solrød Strandpark er der adgang til Staunings Ø.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer