Nordvest for Skanderborg i det bakkede landskab ligger herregården Sophiendal tæt ved Veng Kirke som vidne om stedets fortid som kloster. Sophiendal hed oprindelig Vengegård og var i middelalderen tilknyttet Veng Kloster og siden Øm Kloster. Efter Reformationen overgik gården til kronen og blev skovridergård under Skanderborg Slot, senere Skanderborg Rytterdistrikt. Efter rytterdistriktets nedlæggelse blev Venggaard i 1767 solgt til Frederik Ludvig von Woyda, der navngav godset Sophiendal efter sin kone.

I 1821 overgik Sophiendal til slægten Rosenkrantz. Særligt i Gottlob Emil Rosenkrantz’ ejertid 1833‑84 blev gård og bedrift forbedret, bl.a. ved skovbeplantning, og skovbruget blev en vigtig indtægtskilde som på mange andre godser i denne periode. Det var også i Gottlob Emil Rosenkrantz’ tid, at hovedbygningen blev opført ved H.B. Storck. Den røde, trefløjede hovedbygning i historicistisk renæssancestil havde slægtens stamsæde, Rosenholm på Djursland, som inspirationsgrundlag. Avlsgård og staldlænger er hvidkalkede og opført i løbet af sidste halvdel af 1800-tallet.

Siden 1994 har Sophiendal fungeret som hotel under kæden Danske Slotshoteller, der drives af familien Lokdam.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder