Sorø Kommune fik i 2021 landets første kraft-varme-værk, der primært fyrer med have- og parkaffald. Det nye værk ligger i Erhvervsområde Nord ud til motorvejen.

Have- og parkaffaldet kommer fra 20 lokale genbrugspladser og 11 lokale haveaffaldspladser, der samler haveaffald, som tidligere blev komposteret. Kraft-varme-værket vil på årsbasis producere 70 % af energien af lokalt have- og parkaffald, ligesom der af affald vil blive produceret el svarende til 2.200 borgeres årlige forbrug. Det er beregnet, at anlægget under AffaldPlus vil kunne reducere udledningen af CO2 med 10.000 tons årligt. Med opførelsen af værket er der blevet lagt ca. 7 km rør, som forbinder det nye kraftværk med de eksisterende værker på Industrivej og Smedevej.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Sorø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked