En af Sorø Kunstmuseums sale viser modernismens mørke malere; tv. hænger Niels LergaardsGade i Gudhjem fra 1941. Sammen med kunstnere som Jens Søndergaard, Erik Hoppe og Lauritz Hartz repræsenterer de en melankolsk og ikke-avantgardistisk side af kunsten fra sidste del af 1900-tallet.
.
Tilbygningen til Sorø Kunstmuseum er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Den danner et L og er beklædt med specialfremstillede hårdtbrændte teglsten.
.

Sorø Kunstmuseum er Vestsjællands statsanerkendte kunstmuseum, der ligger i den gamle nyklassicistiske godsforvalterbolig i Storgade 9. Museet åbnede i 1943 på initiativ af Soransk Samfund. I 2011 kunne museet indvie en stor tilbygning tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Museets samling omfatter ca. 2.400 værker, der tegner milepælene i dansk kunsts historie fra 1700-tallet til i dag. Den ældre del af samlingen rummer værker af bl.a. Nicolai Abildgaard, Jens Juel, C.W. Eckersberg, P.C. Skovgaard, J.Th. Lundbye og Constantin Hansen. Det moderne gennembrud repræsenteres gennem L.A. Ring, Anna Ancher og Fynboerne, mens modernismen bl.a. skildres gennem malerier af Harald Giersing, Sigurd og Christine Swane, Olaf Rude og William Scharff. Den nyere del af samlingen betoner 1950’ernes konkrete kunst, 1960’ernes minimalisme og konceptkunst samt 1980’ernes vilde maleri. Samtidskunsten er repræsenteret med værker af bl.a. Olafur Elíasson, Joachim Koester, Mette Winckelmann og Sophia Kalkau.

Museet rummer tillige flere specialsamlinger. Fra Sorø Akademi fik museet overdraget en række middelalderlige træskulpturer, der stammer fra områdets kirker, samt hofmarskal Johan Bülows samling af tegninger og skitser. Siden har museet fået tre unikke samlinger af russisk kunst, bl.a. Hermod Lannungs samling af russisk kunst fra perioden 1860-1933, og russiske ikoner fra tre danske privatsamlinger, som tilsammen udgør Danmarks største museumssamling af ikoner.

Videre læsning

Læs mere om Billedkunst i Sorø Kommune

Se alle artikler om Billedkunst