Sorø Sø er det eneste sted i Danmark, hvor man tidligere har fundet og i dag sjældnere finder de op til 10 cm store kugler, der kaldes gedeboller. De er dannet af de sammenfiltrede tråde af en grønalge i slægten vandhår.
.
Tre søer dominerer store dele af bybilledet i Sorø. Den største er Sorø Sø, som ligger i forgrunden. Søen blev i 1808 mindre, fordi man byggede en vejdæmning over søen, og herved opstod den mindre Pedersborg Sø, der ses i midten. Tuelsø ligger i baggrunden.
.

Sorø Sø (210 ha), Pedersborg Sø (14 ha) og Tuelsø (189 ha) udgør tilsammen Sorøsøerne. Søerne ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Sammen med engområdet Flommen omslutter søerne Sorø med Akademigrunden og Sorø Klosterkirke. Cisterciensermunkene anlagde i 1200-tallet den 2,5 km lange kanal Møllediget på vestsiden af Flommen for at lede vand fra Sorø Sø til Tuelsø. Faldet blev udnyttet til at drive en eller flere vandmøller. Flommen og Pedersborg Sø var tidligere en del af Sorø Sø. Pedersborg Sø blev afsnøret i 1808, hvor Kongebroen blev omlagt til dæmning. 1854‑55 blev Banevejen anlagt hen over Flommen, og man gravede Flomgrøften til Tuelsø for at dræne området.

Sorø Sø er op til 12,6 m dyb, og to tredjedele af søen er 4‑10 m dyb. Der er to øer, Ingemanns Ø og Bøgeholmen, og bredderne mod syd og øst er skovklædte. Pedersborg Sø er 5,7 m på det dybeste sted, og halvdelen af søen er over 4 m dyb. Tuelsø er de fleste steder forholdsvis dyb, og den maksimale dybde er 18,1 m. Søen er omgivet af skov mod syd og dyrkede marker mod nord og øst. Oplandet til søerne er lille, og vandudskiftningen sker langsomt. Udskiftningen er for Sorø Sø beregnet til hvert tredje år. Søerne afvander til Tuelå og videre i Susåsystemet.

Søerne har som en del af Susåsystemet en meget artsrig fiskefauna med alle de almindelige søfisk og bl.a. karpe, som munkene sandsynligvis har indført. Tidligere levede her også maller. I stenalderen var mallen mere udbredt i Danmark, men den sidst kendte herfra blev fanget i 1799. Der er lystfiskeri efter aborre, karper, sandart, gedde og ål.

I Sorø Sø omkring Banevejsbugten kan man støde på opskyllede gedeboller. Det er afrundede kugler af en bestemt art (Cladophora sauteri) af de trådformede grønalger, der kaldes for vandhår. Navnet skyldes, at kuglerne ligner boller af ufordøjet plantemateriale, som geder gylper op.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande