Med en længde på ca. 16 km er Spang Å det længste vandløb i kommunen, som det gennemskærer fra sydvest til nordøst. Åen udspringer i Elbo Dal ved Taulovmotorvejen vest for Taulov og sydøst for Kobbelskov. Herfra følger den dalen mod nordøst gennem mose- og engarealerne, som udgør resterne af den afvandede Taulov Sø. Lige efter Tårup Skov får den tilløb af Øsdals Bæk, mens Mølleå løber til åen, kort før den løber under Vejle Landevej. Snart passerer åen Pjedsted og får tilløb af Skærup Å, inden den løber ud i Rands Fjord. Spang Å forlader Rands Fjord via en kanal i øst og fortsætter det sidste stykke til udløbet i den gamle fjordmunding i den sydøstlige ende af Vejle Fjord ved Hølsminde.

Talrige havørreder trækker hvert år op gennem Spang Å for at nå gydepladserne i Mølleå og Øsdals Bæk. Både Mølleådalen og Øsdalen har dog været kraftigt udnyttet til mølledrift, og langs begge vandløb findes stadig flere vandmøller. For at tillade havørreder og andre vandrefisk at nå gydepladserne er der derfor etableret omløbsstryg ved møllerne. Ud over ørred omfatter Spang Ås fiskebestand bl.a. bæklampret, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, rimte, trepigget og nipigget hundestejle, skrubbe og ål. I 2009 blev også den sjældne finnestribet ferskvandsulk fanget i åen.

Isfugl er en jævnlig gæst langs både Spang Å, Mølleå og Øsdals Bæk, som om vinteren også tit besøges af vandstæren. Derudover har rød glente ynglet ved Gammelby Mølle i Mølleådalen i både 2018 og 2019.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande