Middelgrundsfortet ud for København fik i 2019 status af Ungdomsø. Ungdomsøen blev åbnet med et ungdomstopmøde arrangeret af paraplyorganisationen Spejderne, en række højskoler og organisationen Nyt Europa.
.

I 2016 gik 11 % af de danske børn mellem 7 og 15 år til spejder. Medtæller man FDF (Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund), der ikke ser sig selv som spejdere, da de har et andet værdisæt og en anden pædagogisk tilgang, er der i Danmark ti forskellige uniformerede korps, der i 2019 tilsammen havde ca. 1.407 lokale foreninger/grupper og over 90.000 medlemmer. Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne og FDF er de største korps, som samlet udgør 87 % af medlemmerne.

Spejderne og FDF er karakteriserede ved at være værdibaserede organisationer, der arbejder ud fra særlige værdisæt, som dog varierer på tværs af de forskellige korps. Et fællestræk er, at de bærer uniform, laver aktiviteter i naturen og har særlige pædagogiske tilgange til arbejdet med børn og unge. Udviklingen af børn og unge til ansvarlige mennesker står centralt i korpsenes formål – ofte i overensstemmelse med den internationale spejderidé. Derudover arbejder mange af korpsene ud fra et religiøst grundlag.

Inspirationen til spejderbevægelsen kan spores til den britiske general Robert Baden-Powells pædagogik og tanker om et aktivt friluftsliv for børn og unge samt inspirationen fra den britiske Boys Brigade, der også slog igennem i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. I 1902 dannedes FDF, som også havde et forkyndende mål. Som modsvar dertil etablerede arbejderbevægelsen i 1905 DUI (De Unges Idræt – i dag DUILEG og VIRKE), mens Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne kom til i 1910. På trods af de forskellige værdisæt og de mange organisationer er de forskellige korps dermed tæt historisk forbundne gennem inspirationen fra de britiske forløbere.

Over de senere år har der været flere eksempler på mere samarbejde og flere fælles aktiviteter på tværs af korpsene. I 2012 blev »Spejdernes Lejr« for første gang afholdt som en fælleslejr for alle spejderkorps i Danmark. FDF var også inviteret med, og lejren blev den største lejr, der nogensinde er afholdt på dansk jord med ca. 37.000 deltagere. I 2015 stiftede de fem internationalt anerkendte spejderkorps (Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig) foreningen Spejderne for at lette samarbejdet mellem de forskellige korps. Endelig samarbejder Spejderne med en række andre partnere om aktiviteter for alle unge på Ungdomsøen i Øresund, som åbnede i sommeren 2019.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om foreninger og frivillige