Sperring Sø var en 132 ha stor sø, der blev tømt for vand i sidste halvdel af 1800-tallet. Søen, som blot lå ca. 2 km sydøst for den ligeledes afvandede Sjørring Sø , var forsøgt tørlagt allerede i 1847. Det var dog først i årene 1876-78, at tørlægningen for alvor lykkedes. I 1915 og igen 1941-48 skete der en gendræning af søen, hvilket foregik med markante statstilskud. Før tørlægningen havde Sperring Sø et rigt fugleliv.

Læs mere om Kulturlandskabet i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler omKulturlandskaber