Herregården Stårup Hovedgårds solitært beliggende hovedbygning er synlig på lang afstand i det flade landskab på østsiden af Skive Fjord.

Adelsslægten Kaas ejede adskillige herregårde og sad på meget store godsbesiddelser omkring Salling og i det centrale Limfjordsområde. Blandt disse var også Stårup Hovedgård, som i 1539 gik i arv til Bjørn Kaas, der opnåede stor rigdom og høje poster ved hoffet. Det var derfor et brat fald, da Stårup Hovedgård i den efterfølgende generation var ramme om en spektakulær affære om utroskab, der endte med, at Birgitte Rosenkrantz og Gjord Kaas fra den nærliggende herregård Tårupgård i den nuværende Viborg Kommune blev dødsdømt for ægteskabsbrud (hor) i 1603.

Den enkeltstående, hvidkalkede hovedbygning i to etager er fra tiden omkring 1554. Bygningen er opført i munkesten på et fundament af kampesten på et stort voldsted omgivet af vandgrave samt en ydre vold. Et oprindeligt trappetårn er senere nedrevet. Godsets jorder blev frasolgt i 1952, og Stårup Hovedgård har siden været anvendt som både restaurant og antikvitetshandel. Hovedbygning og park anvendes til privat beboelse.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder