Det centrale Støvring, 2017. Handel og service er koncentreret i området omkring Jernbanegade og Hobrovej. Ved Mastrup Søerne ligger Støvring Idrætsforenings boldbaner, og lige nord herfor ligger Rebild Rådhus, der er administrationscentrum for Rebild Kommune. Støvring Station, der i 2003 genåbnede som station på Aalborg Nærbane, ses i nordøst. Ca. 2 km nordvest for centrum er der tilslutning til motorvej E45.
.
Udsigt fra Viborgvej i Støvring mod øst ad Jernbanegade med tog på Aalborg Nærbane i horisonten. Jernbanegade er sammen med den krydsende nord-syd-gående hovedvej, Hobrovej, byens handelsgader.
.

Støvring har en befolkning på 7.516 og et areal på 578 ha. Byen ligger 19 km syd for Aalborg i et bakket morænelandskab på et terræn, der skråner ned mod de brede ådale Lindenborg og Østerå, som mødes umiddelbart øst for byen. Med gennemskæring af den mindre Mastrup Ådal præges byen af relativt store højdeforskelle mellem den centrale bydel og omgivende kvarterer. Højdeforskelle på mere end 40 meter giver fra mange boligområder, fortrinsvis bestående af parcelhuse, vide udsigter over by og landskab.

Byen har udviklet sig fra landsby over landbrugsorienteret industri og servicecenter for by og opland og kommunecenter til at være kraftig påvirket af nærheden til Aalborg med stor pendling og med en erhvervsprofil, der afspejler storbyens struktur. Støvrings beliggenhed, hvor de to gamle jyske nord-syd-gående hovedveje mødes, har favoriseret byens udvikling; det samme har beliggenheden ved hovedbanen nord-syd gennem Jylland. Åbningen af Den Nordjyske Motorvej i 1992 flyttede hovedparten af biltrafikken væk fra byens hovedstrøg, og genåbning af jernbanestationen i 2003 skabte et knudepunkt for bus-og togtrafik. De trafikale omlægninger har sammen med et fortsat stigende indbyggertal revitaliseret centerområdet Jernbanegade og Hobrovej med omfattende fornyelse og fortætning af bygningsmassen. Der tilstræbes nybyggeri i tre etager. Et mindre bytorv er anlagt i 2017. Rebild Kommunes rådhus ligger i Støvring. Byens gamle rådhus er revet ned og erstattet af boliger. Fra 2009 er der påbegyndt byudvikling med parcelhuse og institutioner i Støvring Ådale øst for jernbanen og fra 2015 også parcelhusudstykning syd for Nibevej.

Byens erhvervsområder huser mange små og mellemstore virksomheder inden for især metal- og maskinindustri, bygningselementer, serigrafi og transport. Business Park Nord rummer et betydeligt iværksættermiljø. Den fremtidige erhvervsudvikling skal ske langs de to vigtige transportkorridorer motorvejen og jernbanen hhv. vest og øst for den ældre bebyggelse. Erhvervsudviklingen ventes at blive præget af udvikling i det ældste erhvervsområde ved Hagensvej/Gammel Kirkevej og nyetableringer af virksomheder i Porsborgparken ved motorvejen og i området mellem Hermesvej og Nørre Alle.

Betydning af bynavnet Støvring

Den ældste kendte kilde til navnet Støvring er fra 1268, hvor formen Styfhring optræder. I senere kilder findes former som Støffring (1453), Stæffringh (1487) og Støringh (1499). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *stufær, som betyder »stub«, og endelsen -ing, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted eller område. Det sigter således til et sted eller område med stubbe.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer