Staksrode Skov er en statsejet skov på nordsiden af Vejle Fjord, sydøst for Barrit. Hele skoven har siden 2018 været udlagt som urørt skov. Det plastiske ler i skrænterne ud mod fjorden medfører, at der jævnligt opstår skred, og på stranden ligger der derfor adskillige væltede træstammer, hvis afskyllede rødder stritter op i luften. De kystnære skred er særlig imponerende ved Store og Lille Bjergfald i den vestlige del af skoven.

I Staksrode Skov findes et bemærkelsesværdigt planteliv, der ud over den sjældne stor gøgeurt, som er ansvarsart for Hedensted Kommune, også omfatter orkidéerne tyndakset gøgeurt og tætblomstret hullæbe. Derudover ses den forholdsvis sjældne elfenbenspadderok ofte i skreddene. Insekterne er også talrige og omfatter en række typiske løvskovsarter som nældesommerfugl, kejserkåbe, bøgenonne, bøghjort, jysk blomsterbuk og brungul kamsmælder.

Skoven indgår i skovområdet langs Vejle Fjord, der er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Staksrode Skov. Forhøjningen i terrænet og de spredte sten der ses i skovbunden, er resterne af en stendysse fra ca. 3500-ca. 3300 f. Kr.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove