Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42085
Sted- og lokalitetsnummer
220201-1
Anlæg
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bolderslev, art. 460, kortbl. 8, parcel 18. Tingl.: 13/7 1929, naturfredet. Afmærkn.: MS 1933, R. Skovmand. Høj, "Toppehøj", 4 x 21 m (nord-syd) - 12 m (øst-vest). Større del af højen, ca. 1/3, mod nordøst er bortgravet, siderne iøvrigt stejlt afgravede, især mod sydvest. Begyndende ved i øst stiger et brud op til 1,9 m's højde mod sydøst og fortsætter omtrent i denne højde til vest, hvor bruddet udviskes. Brud i indtil 1,5 m's højde fra nord til nordvest. Overfladen noget ujævn. Alle beskadigelser er tilgroede. Græs- og lyngklædt, med lidt gyvel, i ager. Mærkesten i siden mod nordvest.

Undersøgelseshistorie

1827
Anden transaktion om genstand - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1827
Privat opsamling - Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
1827
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1827
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed at køre jord fra højen fandt man 1827 et tomt lerkar og flere urner med brændte ben, den ene også med en syl, ingen af delene blev bevaret. Samme år fandt man, ca. 3,8 m fra østsiden af højen, en NV-SØ-orienteret stendynge med en velbevaret stammekiste. Det ubrændte lig lå på en kohud og en kappe, med hovedet mod NV, her fandtes hår og rester af en hue af uld samt en hornkam og en bøjlenål. I kisten fandtes desuden et grebtungesværd, en bronzedolk, en pålstav med rester af skaft, samt et trækar, der gik i stykker ved optagelsen. - Kisten, håret, dele af huen (og rester af trækarret?) kom senere til Kieler Samlingen, resten af oldsagerne til Nationalmuseet. Om højen fortaltes det, at der skulle være skatte nedgravet i den, fordi man sommetider havde set et lys brænde der. I følge et andet sagn skulle en konge ved navn Balder eller Bolder være begravet i den, det skulle desuden være forklaringen på landsbyens navn, Bolderslev.
1827
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1827
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske Centralregister
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Toppehøj." Halvdelen bortgravedes i 1820erne. Den nu staaende vestlige Halvdel er 4 m x 18 m. i NS, 12 m i Ø-V. Siderne er afgravede. Højen nu lyngklædt. Heri fandtes 1827 Egekistefundet MDCCLXXX-LXXXV. Jfr. Boye: Egekister s. 109. og Annaler for Nord. Oldk. 1849, 52.
1929
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1929
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredlyst ved Deklaration af 13/4 1929 udst. til Fredningsnævnet for Aabenraa Amt. D.N.F Aarsskrift 1929/30, S. 127.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Toppehøj" 4 x 21 m (N-S)-12 m (Ø-V). Større del af højen, ca. 1/3, mod NØ er bortgravet, siderne iøvrigt stejlt afgravede især mod SV. Begyndende ved Ø stiger et brud op til 1,90 m højde mod SØ og fortsætter omtrent i denne højde fra V, hvor bruddet udviskes. Brud i indtil 1,50 m's højde fra N til NV. Overfladen noget ujævn. Alle beskadigelser er tilgroede. Græsog lyngklædt, med lidt gyvel, i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: Ses på flyfoto S4018-F198/141. S/H og F 01/17-18 fra hhv. N og S.
1981
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske Centralregister
1988
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links