Statsadvokaten i København er den del af anklagemyndigheden, der tager sig af ankesager ved Østre Landsret, når efterforskningen er varetaget af en politikreds øst for Storebælt. Desuden rejser statsadvokaten tiltale i alle nævningesager, som hører under politikredsene øst for Storebælt. Statsadvokaturen fører også tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager mv. Hos Statsadvokaten i København, der har adresse i Kampmannsgade 1, er der ansat ca. 70 medarbejdere fordelt på jurister, administrative medarbejdere og studentermedhjælpere.

Videre læsning

Læs mere om offentlig administration, uddannelse samt sundhed- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked