På Rødevej i Viborg finder man Statsadvokaten samt Midt- og Vestjyllands Politi.
.

På det tidligere kaserneareal i Viborg har Statsadvokaten og politiet siden årtusindskiftet delt adresse på Rødevej 1 i en bygning tegnet af Ulrik Poulsen. Midt- og Vestjyllands Politi omfatter en række lokale politistationer, herunder den i Viborg. Hovedpolitistationen ligger i Holstebro.

Statsadvokaten i Viborg er den del af anklagemyndigheden, der tager sig af ankesager ved landsretterne, når efterforskningen er varetaget af en politikreds vest for Storebælt. Desuden rejser statsadvokaten tiltale i nævningesager, fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager, behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne, behandler sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger. Hos Statsadvokaten i Viborg er der ansat ca. 65 medarbejdere fordelt på jurister, administrative medarbejdere og studentermedhjælpere.

Videre læsning

Læs mere om Lov og ret i Vestdanmark

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked