I det lave marskland ud til Ringkøbing Fjord ligger Stauning Præstegård i en stor have. Præstegården blev opført i 1789 af provst Lars Graversen Brøllund og er muligvis egnens første grundmurede gård. Den blev bygningsfredet i 1918. At kaldet hørte til Vestjyllands største, fremgår bl.a. af den store have, anlagt af præsten H.B.J. Cramer.

Engang firlænget står nu kun præstegårdens 13 fag lange, stråtækte stuehus tilbage. Det er i blank mur af de for Vestkysten karakteristiske uensartede, mørkbrændte tegl. Arkitektonisk er gården fremhævet ved sine to risalitagtige dørpartier mellem hvidtede pilastre under halvrunde kviste. Også fuger og hovedgesims står hvidt optrukne. Salmedigteren Vilh. Gregersen var præst i Stauning 1886‑97. Præstegården blev gennemgribende restaureret og en ny sidelænge bygget til i årene 1985‑86.

Præstegården i Stauning blev opført i 1789 med samme udseende som de store gårde på egnen. Bygningen er symmetrisk med to halvrunde kviste over dørene med hvidt optrukken fuge og pilastre på hver side.

.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde