Stege Sundhedscenter, der ligger i det gamle sygehus i Stege, drives af Vordingborg Kommune. Det daværende Storstrøms Amt besluttede, at sygehuset i Stege skulle lukke i 2005. At de små hospitaler omdannes til sundhedscentre, der drives af kommunerne i samarbejde med regionerne, ses over hele landet.

De faglige krav til patientbehandling betød en øget specialisering og samling på færre, store sygehuse, der for alvor slog igennem efter årtusindskiftet. De bygninger, der blev tilbage, efter at patienterne var flyttet, bliver brugt på sundhed i lokalområdet.

I Stege Sundhedscenter tilbyder Region Sjælland røntgenundersøgelser, blodprøvetagning, jordemoderkontrol og en lægevagt. Det har stor værdi for lokalbefolkningen, at man ikke skal køre langt for simple undersøgelser. Den kommunale del indeholder sundhedspleje, hjælp til forebyggelse og tilbud om genoptræning og rehabilitering. Hertil kommer den kommunale tandpleje. Samtidig rummer centeret almen lægepraksis, tandlæge, høreklinik, psykolog og flere andre sundhedstilbud.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg