Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0814106
Sted- og lokalitetsnummer
100204-91
Anlæg
Sten- og grenkast, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grenekastet Kjelds Grav. Grenekastet består af en ca. 6 m lang, 2 m bred og 1 m høj græsklædt forhøjning, ved hvis nordside en mindesten er an- bragt. Fredningsgrænsen går langs forhøjningens fod. Grenekastet ligger i skovbeplantning ca. 50 m nord for Kjeldslund Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke, Sten- og grenkast
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKjelds Grav. Grenkast i skovbevoksning. Mindesten rejst af Historisk Samfund for Vendsyssel.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links