Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380648
Sted- og lokalitetsnummer
210104-85
Anlæg
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenbæksbroen. Broen består af store tilhugne granitsten, lagt tværs over en ca. 6 m lang og ca. 1 m bred og dyb, svagt krummet stenkiste med 3 skifter tilhugne gra- nitbjælker på hver side. Siderne er stensatte indtil 1,50 m øst for vejen. Vejbanen er asfalteret og kantet af et rækværk (af jernrør), der er ca. 4 m langt og ca. 0,60 m højt. Vejbanen markeres iøvrigt af 4 hvidmalede vejaf- mærkningssten i vest, og 2 i øst. Broen fører vejen fra Endrup skov til Arnum over Stenbækken. Fredningen omfatter bro og brohoved samt de nærmeste 5 m af vejdæmningen tilligemed vejafmærkningsstenene. Den moderne vejbane er i sig selv ikke berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Bortset fra almindelig vedligeholdelse, skal eventuelle reparationer ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1960
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1960
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStensat bro over Stensbæk.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links