Stenderup Kirke blev opført i 1909 som det første værk af samtidens mest produktive kirkearkitekt, Harald Lønborg-Jensen. Arkitekten var som nævnt involveret i de senere udbygninger af kirkerne i Grindsted og Hejnsvig og stod tillige bag opførelsen af Skjoldbjerg Kirke i 1921. Værkerne, der præges af en dyb forankring i den historiserende stil, kendetegnes af godt og solidt håndværk. I Stenderup og Skjoldbjerg er der især trukket på romanske forbilleder, i sidstnævnte i form af en bygning af kløvet kamp med apsis, kor og skib samt tårn i vest. Den harmoniske og velproportionerede bygning er da også kraftig inspireret af de berømte 1100-talskirker i Veng og Tveje Merløse, fra hvilke den har overtaget flere detaljer. Mest iøjnefaldende i den henseende er det kuppelagtige spir over tårnet og korets udsmykning.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Billund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker