Nordvest for Kragelund og lige nord for Stenholt Skov ligger Stenholt Mose med landets tredjestørste intakte, aktive højmoseflade. Mosen var engang en del af et meget stort højmosekompleks. Gennem tiderne har højmoserne dog været udnyttet til tørvegravning, ligesom mange af dem er blevet drænet og opdyrket. I dag er en stor del af mosearealet derfor forsvundet, og den overlevende Stenholt Mose omgives af en mosaik af landbrug, mindre plantager, moser og vandhuller.

Stenholt Mose har et areal på ca. 90 ha, og da mosen ligger i et flyvesandsområde, rager indlandsklitter flere steder op over mosefladerne. I den sydlige del af området har tørvegravning desuden skabt en stor sø. Størstedelen af Stenholt Mose består af nedbrudt højmose. Der er dog også ganske store arealer, hvor højmosen stadig er aktiv, hvilket vil sige, at den pga. tørvemossernes vækst og den gradvise opbygning af tørvelag stadig hæver sig langsomt op over landskabet.

Plantelivet omfatter 15 arter af tørvemos samt tuekæruld, vestlig tuekogleaks, hedelyng, revling, tranebær, klokkelyng, rosmarinlyng og rundbladet soldug. Insekterne og edderkopperne er bl.a. repræsenteret af dagsommerfugle som bølleblåfugl, moserandøje og moseperlemorsommerfugl samt hedegræshoppe, enggræshoppe og orange hjulspinder. Derudover er der set ca. 100 forskellige fugle i mosen, og siden i hvert fald 2011 har 1‑2 tranepar ynglet regelmæssigt.

Stenholt Mose indgår i habitatområdet Stenholt Skov og Stenholt Mose. Området er privatejet, og der er ikke offentlig adgang.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land