Sb. 2a, set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40171
Sted- og lokalitetsnummer
090509-2
Anlæg
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Sb.2a: Stenkiste med retning ØNØ-VSV, indvendig 2,15 m lang med en bredde af 0,40-0,63 m. Det er sat af 3 sten i hver langside, een i hver ende. Dybden er mindst 0,50-0,60 m. Stenene er tynde, den midterste mod S således 15 cm tyk. Dækstenen mangler. Ligger i skov. Sb.2b: Rest af stenkiste. I afstand 1,75-2,35 m, fra kiste a's sydvestre hjørne, mod S, ligger 3 sten i række tæt sammen og i retning med kisten. Den østligste er ganske lav, den næste 0,40 m og den tredie 0,50 m over jorden. Den sidste er 0,65 m lang og 0,60 m bred. Mod V fortsættes rækken med større og mindre sten til 4,90 m fra Ø-enden; men forholdet er ikke klart, da hele terrænet er oversået med sten og sten- brokker. S for de tre sten ses en lille fordybning. Sb.2c: Rest af stenkiste. Ca. 6 m S for stenrækkens V-ende er NV-hjørnet af den kiste, hvis N-side kan forføl- ges med 2 sten til 1,40 m; men resten er jorddækket og forholdet derfor uklart. Mindesmærkerne 2a, 2b og 2c udgør et gravkompleks, der ret- telig fredes i sin helhed.

Undersøgelseshistorie

1893
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste orienteret stik Ø-V, bredest i Ø-enden, jævnt afsmalnende mod V-endens 0,4 m brede gavlsten. Sat af 3 sten på hver langside og 1 gavlsten for hver ende. Ingen dæksten. Ligger, ligesom de to andre i fredningsteksten omtalte rester af "stenkister" sb. 2B og 2C, i en udjævnet høj ca 20 m i diameter. Højen er stærkt vansiret af rodvæltere, hvoraf en umiddelbart SV for hellekisten har slettet (eller i hvertfald sløret) sporene af sb. 2B, som det ikke var muligt at påvise. Ejheller sb. 2C kunne findes, muligvis især på grund af det tætte brombærkrat, der næsten dækker området. Dette er iøvrigt bevokset med ung ahorn i stærk opvækst, store mængder kvas fra udtynding af kulturen gør helheldindtrykket yderligere uoverskueligt. Området på og omkring den formodede høj bør ubetinget soigneres ved rydning af krat og rydning/udtyning af træer hhv. på og omkring højen. Da denne som nævnt i fredningstekst er helt oversået med sten, vil der herved mulig fremkomme sikre spor af flere hellekister. ovenstående mål i rubrik er kistens indvendige mål. Mål: 0,3x2,2x0,6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret hellekiste beliggende på højdedrag ca 100 m. over havet med enestående smuk udsigt over Sydfynske Øhav. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links