Stenlille Gaslager består over jorden af et sindrigt system af ledninger og tanke. Omkring 1.500 m nede ligger det 14 km2 store gaslager, der døgnet rundt overvåges via computere i kontrolrummet. Gassen ligger i en sandstensformation, som blev dannet for omkring 200 mio. år siden.

.

Folketinget besluttede i 1979 at etablere et landsdækkende forsyningssystem med naturgas for at reducere oliens andel af den danske energiforsyning og dermed sikre Danmark mod effekterne af oliekriser, som dem landet oplevede i hhv. 1973‑74 og 1979.

Staten havde i 1972 oprettet selskabet DONG (Dansk Olie og Naturgas A/S), og det var dette selskab, der købte gassen fra A.P. Møller/Dansk Undergrunds Consortiums boreplatforme i Nordsøen og førte den i land i Vestjylland. Efter vejen gennem transmissionsnettet blev gassen solgt videre til fem regionale distributionsselskaber.

I slutningen af 1980’erne stod det klart, at det var nødvendigt med et ekstra gaslager ud over det, som var etableret i Lille Torup i Viborg Kommune. Et område ved Stenlille blev valgt, fordi de rigtige geologiske forhold var til stede, og fordi placeringen medvirkede til en god landsdækkende forsyningssikkerhed.

Indvinding af naturgas sker jævnt hen over året, hvorimod forbruget varierer stærkt med størst forbrug om vinteren. Denne variation kan styres gennem naturgaslagre, der fyldes om sommeren og tømmes om vinteren. Lagrene fungerer desuden som nødforsyningsmulighed ved større uheld, hvor tilførsel af naturgas fra Nordsøen kan afbrydes i kortere eller længere perioder.

I 2021 ejes transmissionsnettet for gas af Energinet.dk, der har placeret ejerskab og drift af anlæggene og de to underjordiske lagre i datterselskabet Gas Storage Denmark A/S.

Gaslageret i Stenlille er et stort menneskeskabt gasreservoir. En dybtliggende saltforekomst har presset porøs sandsten op i en bule til 1,5 km’s dybde. Over sandstenen ligger et 300 m tykt lag af lersten, der fungerer som et låg. Gassen bliver pumpet ned i den porøse sandsten, og låget af lersten holder gassen nede.

Siden gaslagrene blev konstrueret og taget i brug, har der ikke været nødsituationer. I tilfælde af en ulykke vil gaslagrene blive lukket ved hjælp af automatiske sikkerhedsventiler.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Sorø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked