Her ses Herlev Hospital med byggepladsen for Nyt Hospital Herlev i november 2017. Nedenfor hospitalets karakteristiske runde bygninger ses Steno Diabetes Center Copenhagen under opførelse.
.

Nordisk Insulinlaboratorium oprettede i 1932 Niels Steensens Hospital i Gentofte. Formålet var gennem forskning og uddannelse at styrke behandlingen af patienter med diabetes. Samarbejdet med det offentlige sygehusvæsen blev løbende udvidet, og Niels Steensens Hospital fik i 1970’erne en mere formaliseret aftale med Københavns Amt.

Steno Diabetes Center blev indviet i 1992 efter sammenlægning af Niels Steensens Hospital og Hvidøre Hospital, der ligeledes var et diabeteshospital oprettet af Novo, og i 2017 blev Steno Diabetes Center Copenhagen dannet på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, der i 2016 havde bevilget 2,8 mia. kr. til Region Hovedstaden. Byggeriet, der skal ligge på Herlev Hospitals grund, kommer til at rumme ca. 18.000 m2 etagemeter til behandling af patienter. Bygningen forventes taget i brug ultimo 2020.

Lige siden hospitalet blev oprettet, har der været en tæt forbindelse mellem den kliniske forskning og produktionen af insulin. I begyndelsen var formålet at forbedre insulinens kvalitet, men i nyere tid har forskningen været bredere, så der ud over nye medicinske produkter forskes i, hvordan diabetes forebygges, og hvordan patienterne kan få et godt liv.

Steno Diabetes Center Copenhagen er opkaldt efter den danske læge og videnskabsmand Niels Steensen, også kaldet Steno. Her ses skitsen til det kommende center, der skal rumme såvel forskning og uddannelse som ambulant behandling af patienter, specielt børn og unge med type 1-diabetes og patienter med vanskelige former for type 2-diabetes; der forventes ca. 11.000‑13.000 ambulante besøg om året. Et Steno Diabetes Center er bevilget og planlagt i hver af landets fem regioner.

.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Herlev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg