1856 Oversigt, delvis. Set fra VSV.
.
1854 oversigt, SV-ende. Set fra SV.
.
9412 oversigt NØ-lig halvdel. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
47265
Sted- og lokalitetsnummer
070209-12
Anlæg
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

2 stenrækker løbende paralellt i retn. NØ-SV med 4-6 m's indbyrdes afstand, ufuldstændigt bevaret i en længde af 80-85 m, ca. 30 sten synlige i hver række. 2 stenrækker løbende paralelt i ØNØ-VSV med 4-6 m's indbyr- des afstand, bevarede i ca. 50 m's længde. 24 indtil 1 m store sten synlige i hver række, 2 sten ses midt på den lave jordhøjning.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed en prøvegravning fandtes tre knoglefragmenter, et lerkarskår, et kokslignende jernslagge, et skraberlignende flintredskab og et flintafslag.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 stenrækker løbende parallelt i retn. nø-sv. med 4-6 m's indbyrdes afstand, ufuldstændig bevaret i en længde af 80-85 m ca. 30 sten synlige i hver række. 2 stenrækker løbende parallelt i ønø-vsv., med 4-6 m's indbyrdes afstand, bevarede i ca. 50 m's længde. 24 indtil 1 m store sten synlige i hver række, 2 sten ses midt på den lave højning. [obs. 2 anlæg]
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Måler 0,2 x 74,0 x 4,0 m. SV/NØ. 44 randsten synlige. 20 randsten i SØ-siden, 24 i NV-siden. 18 m. fra SV-enden større sten, måske dæksten, ligger tæt op til NV-siden. 46 m. fra SV-ende større sten i NV-side, dæksten eller randsten, der er indskubbet. Ved NØ-hjørne 3 sten samlet, måske del af gravkammer. Intet sikkert synligt gravkammer. Randsten fleste ca. 1/2 m. store, enkelte op til 1 m. På nogle afsnit ligger de ganske tæt, andre steder med større sten 2 m. imellem - også store mellemrum med 6-8 m. mellem de synlige sten. V-lige del af langhøjen i granskov. Ø-ligste halvdel i bøgeskov. Skovvej imellem. Bevokset i NØ med lærk, bøg og ask. Tæt krat-underbevoksning. SV-del med gran og tæt underbevoksning af brombær. Beplantet med 30 årige bøge. I Fiskebæk Skov sammen med 4726:1-13. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links