Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462594
Sted- og lokalitetsnummer
070608-115
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924, gårdejerske Anna Ebbe Diplom Aflang firkantet stensætning, 9 x 4,5 m, af 2 sten i syd- vest, 9 i nord-vest, 2 i nord-øst og 6 i syd-øst. Indenfor rammen mod nord-øst en flad sten, 1 m lang.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... Paa Lodden vest for [matr.nr. 163]: 8 Smaahøie mellem en Del uforstaaelige Stenlægninger [sb.111-120]. ... Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang, firkantet Stensætning ca. 10 m indenfor Loddens Nordgrænse, og 7 m N for 112. Den er 9 m lang i NØ-Sv, 4,50 m br., med 2 Sten i Sv, 9 i NV, 2 i NØ og 6 i SØ-Siden, et Par af dem staaende. Indenfor Rammen mod NØ ligger en flad Sten: 1 m x 1 m. Rammens Sten er af Mellemstørrelse, indtil 1 m store. Ingen Jordhøj. Fredlyst. Dklt. Nr. 6. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang firkantet Stensætning, 9 x 4,5 m, af 2 Sten i SV, 9 i NV, 2 i NØ, 6 i SØ. Indenfor Rammen mod NØ en flad Sten, 1 m lang.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Stensætning. Rektangulær, ufuldstændig, orienteret i Ø-V. I SV 1 (2?) sten, i NV 6, i NØ 1 og i SØ 6. Indenfor rammen mod NØ ligger en stor, flad sten. Stensætningen ligger ca. 10 m fra vej i N og 7 m fra nr. 91. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM - fortidsmindesten i NØ-ende. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links