Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431829
Sted- og lokalitetsnummer
090304-19
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nærmest cirkulær stensætning, hvoraf den nordlige del mang- ler, omkring en lav jordhøj. Stenene er ca. 0,5 m høje og anlæggets diameter er ca. 6 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1979
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningNærmest cirkulær stensætning, hvoraf den nordlige del mangler, omkring en lav jordhøj. Stenene er ca. 0,5 m høje og anlæggets diameter er ca. 6 m. I skov.
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds, 0,5 m. høj og 9,0 m. lang, af indtil 0,5 m. store sten. Kun den V-lige del kan erkendes, Ø-lige halvdel formentlig mulddækket. N-ligste segment antagelig bortgravet ved grusgravning. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en stenkreds, hvis nordlige del, som tidligere beskrevet, antagelig er forsvundet ved grusgravning. Mod vest og syd er der 12 sten og mod øst 1 sten.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links