Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302512
Sted- og lokalitetsnummer
030714-49
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Kongekredsen, 3 stenkredse på forhøjning i strandeng beliggende tæt sammen. Den vestlige 7 m. i diam. af 21 sten; indenfor 9 mindre sten af en mindre kreds, 3.5 m. i diam. Den midterste 5 m. i diam.af 16 sten. Den østligste 6 m. i diam. af 26 sten. Lavning i midten.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Stranden, paa en lav, naturlig Forhøining: Kongekrandsen, 3 Kredse af større og mindre Stene tæt op til hinanden. A. Den vestligste, 23 store Stene, 25' i ydre Diameter. Indenfor sees enkelte mindre Stene af en Kreds. B. Den mindterste Kreds, 15 Stene. Diameter N.t.Nø.- S.t.Sv. 21 1/4', V.t.Nv.- Ø.t.Sø. 19 1/4'. C. Den østligste Kreds, 26 Stene. Diameter N.t.Nø.- S.t.Sv. 27', V.t.Nv.- Ø.t.Sø. 22 1/2'. Alle 3 Kredse tilsammen: 65 3/4' i Diameter. V.t.Nv.- Ø.t.Sø. Foreslaaede fredlyste ved Enkens Død. Bevoksning: 1983: Græs
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kongekredsen", 3 Stenkredse paa Forhøjning i Strandeng, beliggende tæt sammen. Den vestligste 7 m. i Diam., af 21 Sten, indenfor 9 mindre Sten af en mindre Kreds, 3 1/2 m. i Diam. Den midterste 5 m. i Diam., af 16 Sten. Den østligste 6 m. i Diam., af 26 Sten, Lavning i Midten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKongekredsen. 3 tætliggende stenkredse på en svag forhøjning i strandeng ca 0,4 m høj x20x8 m. med diffus fod (højt græs vanskeliggør iagttagelse) retning Ø-V. Vestlige kreds: Den måler ca 7 m i diam. og der ses 15 sten af ydre kreds, de øvrige sten er antagelig tilvoksede. Midterste kreds: ca 5 m i diam, der ses 12 sten. Østlige kreds: ca 6 m i diam, der ses 12 sten. Alle 3 kredse har sænkninger i midten efter gamle gravninger, intet tyder på hærværk i nyere tid - Hvis der er fjernet sten kan det ikke ses. Jeg vil tro, at højningen skyldes tætliggende gravhøje. I vejsvinget ca 75 m mod NV er der gravet rør/slange ned, og der findes en slange der ligger i retning af anlægget, ca 10 m l. Ejeren fortalte at kommunen var ved at grave rør ned i.f.m et rensningsanlæg fra Udby og sommerhusene, var startet for ca 3 år siden og var vist ikke færdige. han havde sat en campingvogn ned til arbejderne, nu er den meget forfalden, står ca 80 m N for anlægget. Jeg fortalte ham om 100 m' zonen, men vil først kontakte Tekn. Forv. i Holbæk for at høre om deres ledningsarbejde. Der er sommerhusbebyggelse ca 50 m. mod Ø. . Andet: båd + bus. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget oldtidsminde (flere anlæg) i strandeng. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links