Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813133
Sted- og lokalitetsnummer
140603-156
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kreds af tætliggende, godt hovedstore sten, i hede. Diameter 5,35 m. Inden for kredsen ses et let hvælvet tæppe af lidt mindre sten. Den SSØ.-ligste del af anlægget er beskadiget af skeldige.

Undersøgelseshistorie

1939
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 154/40, 701/39. Sb. 14.06.03, 155-56. Besøgte 17/9-1940 Stedet, der nu er solgt af Gdr. Kr. Frandsen til Gdr. Marius Nielsen. Da Papirerne endnu ikke var i Orden vidste man ikke Matrikelsnummeret men formodede at det måtte blive 1c. Af Oldtidsminder forefandtes to cirkelrunde Stenlægninger hver ca. 6 m i Diameter, beliggende på naturlige Højninger. Stenlægningerne er blevet renset af Kandidat Løye, Randers og derved blevet synlige i Heden. Såvel nuværende som tidligere Ejer er klar over at Mindesmærkerne er fredede. Kandidat Løye lovede at sætte Mærkesten op, der kan nøjes med een Granitmærkesten, der kan sættes midt imellem de to stenlægninger som ligger ganske nær hinanden. Mærkesten kan sendes naar som helst til Gassum og Besked herom gives til Løye Randers 17/9-1940 Hans Norling-Christensen.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSmst. [Som Sb. Nr. 155, Søgaard.] Kreds af tætliggende, godt hovedstore sten, i hede. Diam. 5,35 m. Inden for kredsen ses et let hvælvet tæppe af lidt mindre sten. Den SSØ-ligste del af anlægget er beskadiget af et skeldige. Jfr. 363/39. [[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad højning, dog muligvis naturlig, hvorpå stenkreds. Af kredsens sten kunne 8 ses eller mærkes gennem lyngen. Tværmålet var 4 m, en del under det på blåt kort angivne, og det indre stentæppe kunne ikke erkendes. Det kan dog være helt overgroet. En gran på højningens V-side. Unge løvtræer på Ø- og V-side. Iøvrigt lyngklædt. Stensætningen kun med lyng. Beliggende i skel mellem gammel (i Nord) og ung (i Syd) granplantage nær V-skel mod ager. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig. Offentligt tilgængelig i privat skov. Parkeringsmulighed på offentlig vej i afstand i Ø. Bevoksning: 1989: Lyng og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skeldige mod S/SØ kan dog ikke erkendes. Cirklen er 5,5 m. i diameter. Der kan lokaliseres ca. 19 sten i yderkredsen - flest mod syd. I midten ses også flere sten, som ser ud til at ligge på rækker i nord-sydlig retning. Idag beliggende i skov. Meget vanskeligt at erkende som et fortidsminde. Bevokset med et grantræ mod vest samt en del løvtræer.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links